Får jag be om Största Möjliga Kärlek!

- ett visprogram om detdär som alla talar om

En del människor ägnar sitt liv åt till exempel Ögats sjukdomar. Eller Datorers anatomi. Eller åt Genitivändelsens utveckling i plattyskan jämfört med högtyskan från elvahundratalet till idag. Efter ca trettio år i branchen vet de kanske inte allt, men ganska mycket.

Själv har jag ägnat mitt liv åt Kärlek. I trettio år har jag läst allt jag kommit över. Studerat, experimenterat, frågat. Föreställt mig, föresatt mig, fixat praktik. Saknat, längtat, letat, skapat, funnit, uppfunnit. Gett mig hän, gett efter, gett upp, förlorat, förtvivlat, rest mig, funnit igen, jublat, förundrats, tackat.
Jag har testat ingredienser, ratat, förbättrat, provat nytt, lärt lite till, förfinat. Så idag vet jag en del om Kärlek. Kanske inte allt, men ganska mycket.

Ögonläkarna och språkforskarna har sina konferenser. Så varför skulle inte vi som intresserar oss för ämnet Kärlek komma samman och diskutera våra viktiga frågor?

Välkommen till ett

symposium i visform

på temat Kärlek!

All möjlig Kärlek. Den kärlek som skapar en god stämning i ett kök. Den som flödar i ett människohjärta. Den som hämtar sin näring i modiga handlingar, långtidsåtaganden, generositet och andra storverk. Den som brinner för en utvald människa. Den som bara ÄR, och den man får jobba för.

Välkommen att ägna en stund åt att vända och vrida på kärlekens byggstenar, undersöka dess aggregationstillstånd och möjligheter. Med hjälp av ett gäng konkreta observationer, några väl beprövade odlingstips och en dos hoppingivande snickelisnack tar vi oss an detta outtömliga ämne.

Scenen är öppen för alla som vill dela något. Har du något du vill dela med dig av, ett minne, en berättelse, en sång, en målning… är du mycket mycket välkommen att göra det. Det går också bra att Bara Vara. Eller att sitta och rita i programbladet…

.

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈
Fler visprogram? Här.
Vad kostar det? Här.
Vad säger publiken? Här.
Kan man komma och provlyssna på dig? Här.
Bokning & frågor? Här.
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈