Klippkort: Priser och upplägg

Detta är mitt specialerbjudande till äldrevårdens institutioner. Jag vill prova mig fram för att möjliggöra lägre priser, eftersom livskvalitet för äldre är något jag brinner starkt för. Därför har jag skapat upplägget

Klippkort på livskvalitet:

3 klipp: 5500 kr
5 klipp: 7500 kr
10 klipp: 12000 kr
(Priser exkl moms, där inget annat anges. Musikframträdanden är momsbefriade.)

(Mer om hur jag tänker kring mina priser kan du läsa här.)

Ett ”klipp” kan växlas in mot:

musik: en eller två musikstunder à ca 45 min vid samma tillfälle (normalpris: 2000 kr per framträdande)

  eller

massage: ett arbetspass om ca 120 min med taktil massage, fördelat på valfritt antal boende/gäster (tänk på att det blir viss ställtid mellan behandlingarna). Passet kan läggas på dag- eller kvällstid, t.ex. i samband med sänggående.
För bästa möjliga effekt mot t.ex. oro, sömnsvårigheter eller smärta rekommenderas att man i början bokar in behandling ganska ofta (gärna tre dagar i rad, därefter ca var tredje dag i någon vecka).
I samband med annan bokning möjlighet för boende, personal och anhöriga att boka massage på plats (taktil eller klassisk) till specialpriset 500 kr per timme inkl moms, förutsatt att boendet kan tillhandahålla lokal för detta. (normalpris: 800 kr per timme+resa)

  eller

minnesträdgård: två tillfällen à 90 min

  eller

praktisk bemötandeträning: två tillfällen à 90 min

* * *

Prova-på-pris:

Ett visprogram à ca 45 min, eller ett arbetspass om ca 120 min med taktil massage, för 800 kr (normalpris: 2000 kr).

* * *

Såhär går det till:

Klippkortet är rent praktiskt ett avtal om ett antal uppdrag. Vilka uppdragen ska vara och datum för när de ska utföras bestäms, om möjligt, i samband med att avtal tecknas.

Ett klippkort gäller i sex månader, dvs de uppdrag som omfattas ska vara bokade och allra helst genomförda inom sex månader från det att avtal tecknas. (Förhandlingsutrymme finns, meningen är att få till goda lösningar för alla parter.)

Uppdragen faktureras i efterskott efter varje uppdrag, eller enligt överenskommelse.

Om det finns uppdrag som trots påminnelse inte bokats vid giltighetstidens utgång faktureras återstående belopp i sin helhet vid giltighetstidens utgång.

Om uppdragsgivaren ställer in ett bokat uppdrag försöker vi i första hand lösa det genom att hitta ett annat datum. Om alla uppdrag inte blivit bokade när giltighetstiden löpt ut, faktureras beloppet i sin helhet och ingendera parten har några skyldigheter pga avtalet utöver de uppdrag som bokats.
Om jag blir tvungen att ställa in, t.ex. pga sjukdom, försöker vi i första hand lösa det genom att hitta ett annat datum. Om det inte går, faktureras endast de uppdrag som faktiskt kunnat utföras. Ingendera parten har några ytterligare skyldigheter pga avtalet i dessa fall.

tillbaka