Klippkort: Massage

Massage på plats hos er:

massage i den boendes egen säng,
vilket möjliggör massage även för sängbundna personer
massage på kvällen, en stund på sängkanten
hos personer som har svårt att komma till ro
massagestund på en avdelning eller en dagverksamhet,
där varje boende/gäst erbjuds en stunds massage.
Kan även innefatta instruktion för personalen.
massage för personal/anhöriga

* * *

Det är idag väl känt att massage har en lång rad positiva effekter för hälsa och välbefinnande, både på kort och lång sikt. Först och främst är det en ljuvlig stund Här och Nu, utan några biverkningar. Förutom att det ger lugn, avspänning och njutning har massage konstaterats ha positiva effekter på bl.a. andning, blodcirkulation, lymfcirkulation, immunförsvar, elasticitet hos muskler och vävnader, ämnesomsättning, blodtryck, blodsocker, smärttillstånd och sömn.

Jag är utbildad friskvårdsmassör (klassisk och taktil massage) och vill gärna bidra till att all denna kunskap omsätts i praktik. I mitt arbete som undersköterska på demensboende har jag ”vardagsmasserat” så ofta jag kommit åt, och också funderat på hur man rent praktiskt skulle kunna göra för att mera systematiskt använda sig av massage, t.ex. mot oro, sömnsvårigheter och smärta, eller helt enkelt som en härlig programpunkt på dagen.

Idag arbetar jag heltid med uppsökande verksamhet, dvs massage, musik och inspiration på plats. Jag vill göra det möjligt att ge massage till människor som kanske annars inte hade kunnat få det, och som kanske behöver det allra bäst: Besök hos sängbundna personer, massage i samband med sänggåendet för personer (med demens) som har svårt att komma till ro, en massagestund på en avdelning eller dagverksamhet.

I samband med annan bokning erbjuder jag även massage för personal/anhöriga till specialpriset 500 kr/timme inkl moms (normalpris: 800 kr+resa), förutsatt att lokal finns tillgänglig. Jag har såväl bänk som energimassagestol och kan erbjuda behandlingar av varierande längd, taktil massage eller klassisk, med fokus efter önskemål (nacke, axlar, avslappning…)

Massage gäller som friskvård, för dem som har friskvårdsbidrag. För arbetsgivare är massage helt avdragsgill om man erbjuder det som friskvård för de anställda.

* * *

För dig som vill läsa mer:

Här ligger en artikel ur Dagens Nyheter om vad mänsklig beröring kan betyda för hälsa och välbefinnande.
Här kan du läsa ett fördjupningsarbete i frågan, från Umeå universitet, institutionen för omvårdnad.
Här kan du läsa mer om min verksamhet som massör: massage.jannika.se.

* * *

Klippkort:

Ett klipp kan växlas in mot ett arbetspass på ca 120 min med taktil massage. Passet kan läggas dagtid eller kvällstid, och fördelas på valfritt antal boende/gäster. (Tänk då på att räkna in ställtid mellan behandlingarna.)
För att få bästa möjliga effekt mot t.ex. oro, sömnsvårigheter eller smärta rekommenderas att man i början bokar in behandling ganska ofta (gärna tre dagar i rad, därefter ca var tredje dag i någon vecka).
I samband med annan bokning erbjuds (i mån av möjlighet) boende, personal och anhöriga att boka massage på plats (taktil eller klassisk) till specialpriset 500 kr per timme inkl moms, förutsatt att boendet kan tillhandahålla lokal för detta. (normalpris: 800 kr per timme+resa)

tillbaka