Klippkort: Minnesträdgård

Minnesträdgård

- ett lustfyllt sätt att vandra tillsammans bland gamla minnen

Detta är en öppen studiecirkel där vi med olika kreativa uttryckssätt (skriva, måla, klippaklistra, fota, samla, musicera…) gemensamt sysselsätter oss med den gamla människans väg genom livet. Meningen är inte att åstadkomma något snyggt eller proffsigt, meningen är att prova oss fram och locka det förflutna att träda fram och bli upplevbart Här och Nu.

Studiecirkeln äger rum på boendet och är öppen för boende i sällskap med kontaktperson och/eller anhörig. Boende bidrar med minnen att gestalta, kontaktperson/anhörig bidrar med lyssnande och nyfikenhet, jag ordnar med fika, skaparmaterial och inspiration, och så ägnar vi 90 minuter åt att ha det gott tillsammans. Minst tre sammankomster (och gärna fler) rekommenderas, för att möjliggöra den utvecklingsprocess som ofta äger rum mellan gångerna.

Boende + kontaktperson

Livsberättelsen är ett av våra viktigaste arbetsredskap. Livsberättelsen är det som gör att den gamla träder fram som person snarare än patient, t.ex. för personalen. Genom att känna till livsberättelsen kan vi stimulera samtal och minnen, vi vet vad vi ska fråga efter, vad vi kan prata om för att t.ex. lindra oro, vi kan hjälpa de gamla att hitta beröringspunkter med varandra.

Att som kontaktperson få vika tid åt att tillsammans med ”sin” boende fokuserat arbeta med att verkligen ta till sig denna livsberättelse skapar en gemenskap, ett förtroende och en kunskap som man har igen tusen gånger om i alla vardagens situationer. För den boende kan det innebära den ovärderliga upplevelsen att bli sedd och bemött som Människa, inte bara vårdobjekt.

Boende + anhörig

Att ha något positivt, kreativt och roligt att ställa i fokus när man går för att träffa en anhörig med demens kan för många vara en stor lättnad. Den gamla kanske inte längre minns att ni träffades i onsdags eller vad hon precis fick till lunch, men hon kan mycket väl minnas sin mamma och pappa, hur det såg ut där hon växte upp, vad hon älskade att göra, hur det var när hon gifte sig. Hon kanske inte längre har förmågan att besöka dig i din verklighet, men du har möjlighet att gå på besök i hennes.

Minnesträdgård är ett sätt att fylla de gemensamma stunderna med ett gott innehåll. Genom att ställa i fokus det som är möjligt att mötas kring kan de här stunderna bli verklig kvalitetstid, ögonblick att se fram emot. Hennes historia är ju också din historia. Gemensamt skapande, berättande, delande föder goda känslor. Kanske blir det ett collage. Eller en dikt/sång. Eller en docka. Eller en karta. Eller en kappsäck med minnessaker. Eller ett album. Vad vet man!

Eller kanske blir det ”bara” en god stund tillsammans. Och det är i så fall inte ”bara” - det vet man!

* * *

Klippkort:

Ett klipp kan växlas in mot två kurstillfällen à 90 minuter.
Jag har med mig skaparmaterial och fika. (Om boendet kan bistå med något (t.ex. kaffebryggning, mjölk, disk eller nåt) är jag tacksam, annars har jag med fikakorg.)
Anhörig/kontaktperson uppmuntras att ha med sig t.ex. ett foto, en favoritsak, något som anknyter till något som varit viktigt (ex: ett scoutmärke, ett par simglasögon, en trädgårdsspade, ett favoritrecept, några frimärken…) – saker som kan inspirera berättelser.
En lokal behövs, med bord och stolar för de inblandade. Jag står för städning efteråt.
Max antal deltagare: 6 boende med följeslagare.

tillbaka